Forum for
humanøkologi


FORLAG
 

 
Et nettverk som har interesse for sammenhengen mellom mennesker
og deres naturlige,
sosiale og skapte omgivelser.
 
 

Allgrønn
søker finansiering
til en rekke prosjekter
med samfunnsprofil.

Ta kontakt:

 

Postadresse:
Parkveien 25
0350 Oslo
 
Tlf: 92092522

 
post@allgronn.org


 

 

  
I 1991 ble initiativ tatt til det faglige, uformelle nettverket ALLGRØNN.
Gruppen har i snart tredve år fungert som et frittstående forum for stedsutvikling og arkitektur. 

   

Forum for humanøkologi
 

 
STEDSKRAFT
Human byutvikling

         
BÆREKRAFT
Klimatiltak

        
HANDLEKRAFT
Tilstede i samfunnet

     
VÆREKRAFT
Indre oppdrift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
                          
                  
Prosjektoversikt:  www.allgronn.org/historien
 I 2017 startet aktivistkursene, et inspirasjonsarbeid for sikre stedskvaliteter over hele landet. I samarbeid med Fortidsminneforeningen.
Se www.stedskraft.no

Et nyttig verktøy til deg som vil gjøre en forskjell, enten du er midt i debatten eller vil være i forkant av den. Fortidsminneforeningen har arrangert en rekke filmvisninger og debattmøter om stedsutvikling og lokaldemokrati over hele landet. Målet er at engasjerte borgere skal bli styrket i sin innsats for å sikre medvirkning i utbyggingssaker som ofte truer kulturminner og stedskvaliteter.  
 

Allgrønn har også de siste ti årene initiert og deltatt i en rekke plansmier over hele landet.
Mer om disse her: www.plansmier.no  


Steder for mennesker.
Den ufølsomme utvikling av våre omgivelser skyldes ikke bare ønsket om kortsiktig gevinst for noen få. Den viser en fundamental feil holdning til menneskers virkelige behov. På disse sidene får du se eksempler fra 26 år med motkrefter.
ALLGRØNN OMGIVELSER på:  www.allgronn.org/omgivelser.html

         
 

 
Se dokumentarfilmen "Sørlandsrefseren" 
om stedsutvikling og lokaldemokrati.
(75min)
http://www.allgronn.org/stedskraft/sorlandsrefseren.html

Les mer om filmen på nettsiden www.stedskraft.no
Sørlandsrefseren Erling Okkenhaug har i 27 år kjempet for at byutvikling skal respektere de opprinnelige stedsmiljøene, inkludere lokalbefolkningen i prosessene, og ikke overlate reguleringsplanen til utbyggerne og deres arkitekt.


Følg filmen på Facebook:
https://www.facebook.com/sorlandsrefseren?ref=ts&fref=ts

    

  
Dokumentarfilmen "Værekraft"
om menneskelig utvikling.

Den indre oppdriften i hvert menneske som kan muliggjøre en bærekraftig utvikling som er det ytre målet på menneskehetens tilstand, værekraften virker fra innsiden.
Vi hadde gleden og æren av å samarbeide med sangeren, komponisten og pedagogen Anne Margrethe Lund som gikk bort 16.mai i 2008.
Hennes budskap er et av flere grunnlag for vårt humanøkologiske perspektiv. 
 
Les mer om filmen, hør radiointervjuene, hør fra CD'en på:
www.allgronn.org/varekraft 


Hele filmen legges snart ut på Vimeo. Følg med.    

Bestill boka på internett
Kefta Kobba Kosi 
Fire kurdiske kvinner lærer norsk
og gir oss en kokebok. 

Les mer, bestill boka på
www.allgronn.org/smakavkurdisk

Utgitt på ALLGRØNN forlag
 

Kornets vei fra jord til bord - og tilbake.
"KORNET som ble til mel" er en engasjerende og nyskapende fortelling om kornets vei fra jord til bord – en historie som inspirerer til bærekraftig tenkemåte og handling.

Les om boka og økologisk korn og mel

Bestill boka på internett
 

Utgitt på ALLGRØNN forlag

 

Klimaendringene kommer raskere og kraftigere enn hittil antatt.
Hvor alvorlig er klimasituasjonen og hva kan du selv gjøre for å  påvirke utviklingen i riktig retning?  En nettside vi laget til lanseringen av filmen fra Al Gore "En Ubehagelig Sannhet" i september 2006. Mye har skjedd i klimadebatten siden.

Les mer på
 www.klimatiltak.no
 
Verktøykasse for ildsjeler
og aksjonister
.
En arena hvor aksjonsgrupper, ildsjeler og organisasjoner skal dele erfaringer, inspirere og motivere hverandre i kampen for fellesskapets verdier.   
Les mer på
 www.tilstede.org