"Ondurdis-prisen" til Elgheim-brødrene og Balaklava i Gamlebyen i Fredrikstad.

elgheim.jpg (6317 bytes)   Om prisutdelingen i pressen

Bakgrunn: Idéfellesskapet Allgrønn har de siste årene vært involvert i flere prosjekter for stedsutvikling i Norge. Det er derfor naturlig at vi er opptatt av grupperinger og enkeltpersoner som beskjeftiger seg med de samme tanker. Gruppen har derfor instituert Ondurdis-prisen: "Den norrøne mytologi har gitt oss jotundatteren Skade. Hun elsket å gå på ski og jaktet i de Norske fjellene. Æsene hyldet henne som Ondurdis, skigudinnen. Hun har et våkent øye med hva som skjer Allgrønn, hennes jord. Nå har Ondurdis kommet ned fra fjellene for å vokte menneskenes levekår i byer og tettsteder." Ondurdis mener at samfunn med stor personlig frihet krever at vi alle engasjerer oss i utviklingen. Dersom de frie markedskrefter får råde alene, vil særinteressene kunne komme til å gå på tvers av fellesskapets interesser. Noen ganger evner man imidlertid å forene sunn markedstenkning med innhold som kommer fellesskapet til gode.

Begrunnelse: Kulturprosjektet Balaklava har gjennom ny og vitalisert bruk av eksisterende bebyggelse i Gamle Fredrikstad stimulert lokalbefolkningen, besøkende og utøvende kulturarbeidere til økt bevissthet omkring hva et historisk bygningsmiljø representerer for trivsel, velvære og skapende virksomhet. Brødrene Hans Richard og Øystein Elgheim har de senere årene utviklet det mangfoldige kulturprosjektet Balaklava. Noe som har kommet til uttrykk gjennom lojal restaurering av historiske bygninger og utvikling av et matkulturtilbud som har gitt Balaklava et rennomé som ett av landets beste spisesteder. Videre har man de siste 6 årene arrangert årlige sommerutstillinger bestående av innlånte arbeider av avdøde, norske mestre fra private og offentlige samlinger. De siste fire årene har vært arrangert profesjonelle musikkteater-oppsetninger der aktørene bor, øver og spiller innenfor festningsmurene. I sommer ble arrangert en "Master Class" for 15 av landets musikal-talenter der Jan Adam, en av Europas ledende sanginstruktører, underviste.

Brødrene Elgheim har utnyttet og forsterket kvalitetene ved Gamlebyen i Fredrikstad. Vi er glade når bymiljøer blir spart for tidens moderne banalisering. Vi opplever endelig en større oppmerksomhet for kvalitetene i slike stedsmiljøer. Det er imidlertid viktig at slike steder får leve uten å bli tomme museale byspøkelser. Brødrenes innsats er ikke bare et sterkt signal til politikere og folk i Fredrikstad om å være med på notene, men også et eksempel til etterfølgelse for andre norske byer. Engasjerte kulturarbeidere som brødrene Elgheim er et uvurderlig aktivum for enhver by og ethvert sted. Ondurdis hyller entusiastene og føyer ildsjelene og forretningsmennene bak Balaklava inn i rekken av fortjente prismottakere.

Overrekkelse: Utdelingen av prisen, et bronsjerelieff gjort av billedkunstneren Arne Vinje Gunnerud, skjedde etter forestillingen "Fra Christianiabohemen" i teltet i Gamlebyen lørdag 9/8-1997.

TILBAKE TIL ONDURDIS-PRISEN