ALLGRØNN
Historikk
Arbeidsmetoder
Samarbeidspartnere
 Ondurdis-prisen


PROSJEKTER
Ressursbanken
Aksjonisthjelp

  
BRUK ALLGRØNN

Foredrag - Kurs
Utredninger
Byplanlegging
Aksjoner
Høringsuttalelser
Eiendomsutvikling

    
TEMA

Høyhus
  Økologisk byggeri
Arkitektur
Stedet

   
    
INNSPILL

Meninger
Ideer
Nettverk

 
    
In English
    
Til førstesiden
ALLGRØNN
Postadresse:
Parkveien 25
0350 Oslo

post@allgronn.org

Tlf: 92092522
 
 

 

 

    
SkansenparkenKulturminnet Skansenparken
i Bergen truet

Et historisk anlegg som føyer seg til den gamle trehusbebyggelsen i fjellskråningen opp mot Fløyen.
Les mer


Mer fra Bergen her
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
USF & Georgenes Verft

 
Om prisutdelingen i pressen:
www.allgronn.org/fredriksberg.pdf
 


1996:  Allgrønn gir Fredriksbergs Venner i Bergen "Ondurdis"-prisen for sitt arbeid med å verne Georgernes Verft og Bergen bys fasade mot utbyggingsplaner.

Entusiaster må gjentatte ganger trå til for å berge verdifulle historiske bymiljøer fra overgrep. Slike bybevarere arbeider ofte marginalt og med lite eller ingen økonomisk støtte.

De tre kulturinstitusjonene Stiftelsen Kulturhuset USF, Fortidsminneforeningen og Bergen Historiske Forening har sammen tatt initiativet til opprettelsen av Fredriksbergs venner. Arbeidet med bevaring av festningen og dens forterreng står sentralt. Benevnelsen Fredriksbergs venner symboliserer utover dette det helt sentrale aspekt som arbeidet med kulturminnevern og kulturlandsskapsverdier innebærer.
 
Innsatsen for å bevare det utbyggingstruede kulturområdet Georgernes Verft på Nordnes i Bergen har dessverre vært maktpåliggende nødvendig. Bergens omdømme som miljø- og kulturby synes truet av at Bergens politikere og kommuneadministrasjon ikke makter å forstå hvilket unikt kulturelt og miljømessig potensiale som ligger i området. Fredriksbergs venner viser gjennom sitt iherdige og engasjerte arbeid hva historie og kulturkvaliteter er verdt i debatten om våre omgivelser og byrom generelt. Påpekningen av politikernes manglende omsorg og forståelse for disse historiske minnesmerker i området, representert ved det unike og landskjente maritime industriminnet Dikkedokken, Nordnesboder 13 og Fredriksberg er særs viktig. Sidestilt med dette fremhever vi Fredriksbergs venners helt sentrale poeng i å vektlegge områdets unike plassering som det siste gjenværende åpne og offentlig tilgjengelige rom i direkte tilknytning til sjøen i Bergen sentrum. Dette området må tilhøre hele byens befolkning og tilreisende.

Hva er entusiasme verdt? Bevisstgjøringen av de ovenstående aspekter er drevet fram av entusiaster. De samme entusiastene har i det siste tiår maktet å bygge opp et variert og spennende kulturtilbud på stedet. Vi vil gå så langt som å hevde at landets største kulturhus innholdsmessig omfatter så mange kulturområder og fagfolk at dets tverrfaglige synergipotensiale må være unikt på nasjonalt nivå. Dette synes et flertall av Bergens politikere å være ukjent med. Engasjerte kulturarbeidere er et uvurderlig aktivum for enhver by og ethvert sted.

Offentlig politikk. Kulturstatsråd Åse Kleveland, som foretok den offisielle åpningen av Kulturhuset USF, har vært en sentral pådriver for utviklingen av Norsk Form. Det er i denne sammenheng iverksatt en rekke tiltak på mange plan for bevissthetsutvikling om åpne byroms og steder kvaliteter.

"Ondurdis passer på". Aksjonen mot utbygging på Nordnes i Bergen har kommet jotundatteren Skade for øre. Æsene hyldet Skade som "Ondurdis", skigudinnen, gudinnen for frasparket. Hun elsket å gå på ski og jaktet i de norske fjellene. "Ondurdis" har et våkent øye med hva som skjer med Allgrønn, jotnenes jord. Idegruppen og nettverket ALLGRØNN har tatt henne ned fra fjellene for å hjelpe oss til å vokte menneskenes levevilkår i byer og på steder.

Det åpne byrom Georgenes Verft er truet. Det bevilges betydelige midler hvert år på å etabøere entusiasme for å videreutvikle stedskvaliteter. Vi ser ikke at en tung utbygging av den naturskjønne vestsiden av Nordnes skal kunne bli til noen berikelse for Bergen by, ei heller bygge på de kvaliteter som allerede eksisterer på stedet. Byens vakre ansikt vil sterkt forringes av en slik skjemmende og gigantisk vorte som utbyggingsprosjektet representerer.
 
Fredriksbergs Venner i Bergen fortjener derfor til fulle den støtte de fikk av ALLGRØNN's gudinne for frasparket, jotundatteren Skade, "Ondurdis".
 
bergen.jpg (7306 bytes)

( Bildet viser fra venstre Fredriksbergs venner: Per Jonas Nordhagen fra Fortidsminne-foreningen, ALLGRØNN's Erling Okkenhaug
som deler ut Ondurdisprisen, Geir Atle Ersland
fra Kulturhuset USF og Johan Fr.Kroepelien fra Bergens Historiske Forening.)