ALLGRØNNE BETRAKTNINGER
OM ARKITEKTUR OG STEDET

karde.jpg (9437 bytes)

I debatten om landsbyen får man høre at "vi vil ikke ha noe Kardemomme by" Hvorfor er ord som "koselig" eller "trivelig" eller "hyggelig" eller "romantisk" sjeldent å finne i arkitektenes argumentasjon? Er ikke de menneskelige behov avantgard nok? Er dagens arkitektur kun et uttrykk for intellektet og sosial prestisje aktørene i mellom? Kan du sende/maile oss en forklaring på hvorfor den populære byen på bildet under er blitt det skjellsord mange norske arkitekter bruker?
 

skyld.jpg (7259 bytes)Vi er sjokkert over hvordan enkelte bygg er lagt i våre byer. Men hvis skyld er det? Arkitektene viser til politikerne, utbyggerne og byplankontorene. Mistet faggruppen, som har ansvaret for våre estetiske omgivelser, dyden på tredvetallet? Store kunstnere kjennetegnes ofte med kompromissløshet som en av kreftene i det å skape. Kan arkitektene som faggruppe påberope seg "kunstnerrollen" siden det å bygge i praksis oftest er å kompromisse? Kan faggruppen noen gang bli aksjonister til fellesskapets beste, eller går "det store oppdraget" foran alt? Bildet av denne ydmyke stedstilpassing er fra Nordnes i Bergen.


glide.jpg (8676 bytes)

Hvorfor dekorerer man i Berlin bakvegger med det man ikke tør bygge?don.jpg (12280 bytes)

Klarer Donald Duck å formulere en følelse om monotoni som mange har gitt opp å forholde seg til?
Copyright: Disney
 

   

brygge.jpg (7845 bytes)

I boken "Mellom himmel og jord" skriver Christian Norberg- Schultz om "Genius Loci", stedets sjel. Hvor fritt skal dette begrepet tolkes? Er denne bryggen i Sandgata i Trondheim en godt eksempel på "Genius Loco"?  

Vi lot oss inspirere, og komponerte dette:
                                                                                                        
gjeving.jpg (10555 bytes)

Eller kan vi forstå dette som "Genius Loci"?
 


aas.jpg (9185 bytes) Ville Sverre Fehn løst "Nils Aas kunstverksted", museet og galleriet som hyller denne lavmælte billedkunstneren på denne måten?

Er Genius Loci stedets sjel, eller arkitektens sjel?
Hva har tettstedet Straumen, Inderøy i Nord-Trøndelag tjent på å slippe? (Nils Aas kunstverksted er bygningen til høyre i bildet!)

  macdo.jpg (5008 bytes)


Hvorfor har hamburgerkjeden McDonalds respekt for Bologna?pound.jpg (9032 bytes)

Byen Poundbury i Dorset, England bygges som tradisjonell arkitektur. Hvorfor er mange arkitekter sure for det? Hvor berømt for å være grensesprengende blir man for å tegne slikt? Hva er det vi andre lengter etter? 
slottet.jpg (10016 bytes)

  
Kanskje er dette et eksempel på den optimalt stedstilpassede arkitektur. Arkitekt Thomas Willoch tegnet utvidelsen av vaktbua foran slottet i Oslo. 200 kvadratmeter sovesal under bakken, under det grønne gresset til høyre for vaktbua.

MENNESKELIG SKALA OG FORMAT HER

Til Allgrønns organiske sider