De gode eksemplene?

På denne siden skal vi vise, og linke til, eksempler på arkitektur og bygget sammenheng som vi mener fortjener honnør. Det perfekte sted er vanskelig å definere kun sett i et  arkitektur-perspektiv  fordi det er så mange faktorer som avgjør en slik vurdering. Vi tar derfor utgangspunkt i prosjekter som vi mener er godt på vei til vellykket.

PORTØRBYEN
Et slikt sted er den såkalte Portørbyen i Kragerø, der man for første gang har klart å legge en tett bebyggelse på en måte som følger tradisjonen. Husene er tilpasset landskapet i motsetning til de fleste "feltutbygginger" der man flatsprenger og banaliserer omgivelsene. I Portørbyen har man oppnådd menneskelig skala og format og spennende smug, plasser, fjordgløtt. Byen har dessverre ikke noe torg, et definert fellesrom. 
Les mer om Portørbyen her

POUNDBURY
I Poundbury, Dorset, England finner man brede gater og smale smug, rette og krumme, foran de største og viktigste bygningene er det åpne plasser. Variasjon er også stikkordet for bebyggelsen, hvor farger og materialer binder de forskjellige fasadene sammen. Dermed er mye av den tradisjonelle småbyens sjarm ivaretatt: Man opplever den som et enhetlig sted hvor alt er forankret i den lokale tradisjonen, samtidig som man over alt møtes av nye syn og overraskelser.
 
Les mer om Poundbury her

Det finnes en rekke vellykkede selvvokste steder. Herfra kan hentes inspirasjon til ny stedsutvikling. Vi legger vekt på virkemidler som sammenheng, historie, skala, format, basstone, materialbruk og sosiale dimensjoner... 

DET VI DRØMMER OM
I barnas verden er det lett å forstå bykvaliteter.  Allgrønn ber byplanleggere og arkitekter studere følgende byer grundig:

      
Kardemomme By
        
  eller           Mumseby