Allgrønn gir "Ondurdis-prisen" til Arne Haukvik.

Ondurdis vokter nå Arne Haukviks ærlige innsats for Oslo by.


Arkitekt Jappe Nilsen og Erling Okkenhaug fra Allgrønn, med prisvinneren Arne Haukvik

Den norrøne mytologi har gitt oss jotundatteren Skade. Hun elsket å gå på ski og jaktet i de Norske fjellene. Æsene hyldet henne som Ondurdis, skigudinnen. Hun har et våkent øye med hva som skjer Allgrønn, hennes jord. Nå har Ondurdis kommet ned fra fjellet for å vokte menneskenes levekår i byer og tettsteder. Ondurdis mener at samfunn med stor personlig frihet krever at vi alle engasjerer oss i utviklingen. Dersom de frie markedskrefter får råde alene, vil særinteressene kunne komme til å gå på tvers av fellesskapets interesser. Dette gjenspeiles dessverre i den uheldige byutvikling som finner sted i Oslo i dag der man uten omtanke for fellesskapet gir bygninger og anlegg dimensjoner som umenneskeliggjør våre omgivelser. For å få en bedre og mere balansert utvikling, er det derfor viktig at man evner å komme med motforestillinger. Arne Haukvik er ikke redd for å gå på tvers av politikerflertallets syn, når han med sitt sunne bondevett forstår nødvendigheten av å se på byutvikling med et helhetssyn. Denne holdning har blitt et vektig bidrag til å forsøke å snu den uheldige utviklingen i Oslo der byens sentrale sjøside er truet av utbyggingsplaner uten hensyn til Oslos bystruktur.

Arne Haukvik fortjener til fulle den støtte han nå får av Allgrønns gudinne for frasparket, jotundatteren Skade, "ONDURDIS" i sitt daglige virke for byens beste.

TILBAKE TIL ONDURDIS-PRISEN!