ALLGRØNN
Historikk
Arbeidsmetoder
Samarbeidspartnere
 Ondurdis-prisen


PROSJEKTER
Ressursbanken
Aksjonisthjelp

  
BRUK ALLGRØNN

Foredrag - Kurs
Utredninger
Byplanlegging
Aksjoner
Høringsuttalelser
Eiendomsutvikling

    
TEMA

Høyhus
  Økologisk byggeri
Arkitektur
Stedet

   
    
INNSPILL

Meninger
Ideer
Nettverk

 
    
In English
    
Til førstesiden
ALLGRØNN
Postadresse:
Parkveien 25
0350 Oslo

post@allgronn.org

Tlf: 92092522
Til førstesiden


 

 


 
 

 

 

 
Oslos sjøside / Oslo havn  
- Om bukken og havnesekken før Fjordbyen

Det blir ingen sentralhavn!
16.08.2002 Regjeringen og fiskeriministeren vil ikke bygge en ny sentral containerhavn i indre Oslofjord. Alle jubler, også Oslo kommune.


STORE DELER AV OSLO HAVN KAN FRAFLYTTES ALLEREDE SOMMEREN 2001
En grundig kartlegging av kapasiteten i de andre Oslofjord­havnene er gjennomført 
Les hele rapporten

EN AV HAVNENS STØRSTE GODS-OPERATØRER FLYTTET UT 1.JULI
DFDS Tor Line flytter til Brevik
   

Allgrønn har i 10 år ført an i debatten om sløsingen med enorme ressurser på hovedstadens sjøfront. Vi gratulerer alle som har deltatt og bidratt til at det nå antakelig løsner for gjennomføringen av planarbeidet "Byen og fjorden".  
På disse sidene finner du stoff fra 10 års innsats

Klikk for å se TV-innslaget på Real Video  
Se hele programmet om Oslo Havnevesen på din datamaskin  (sendt onsdag 25.10.2000) 

Men - en halv seier?  

Forslaget om å bygge ut Sjursøya, Kongshavn og Bekkelagsterminalen til en kjempehavn er like uakseptablet som de nå skrinlagte planene på Filipstad. Vi avventer spent politikernes vilje til å fullføre visjonen om Byen og Fjorden.   

Evaluering
Og
vi venter spent på om noen tør ta fatt på en evaluering av Oslo Havnevesens (OHV) bruk av "eksperter" gjennom årene. For å underbygge sine påstander om behov for kapasitet har OHV kjøpt fagutredninger for titalls millioner. Vi trenger en "Gardermoen-høring" om disposisjonene til OHV. Tør vi nå håpe at mytene som er skapt om Oslo havn ikke lenger skal prege debatten om Fjordbyen?.

"FRP protesterer mot ny leder av havnestyret i Oslo".  ( Aften-Aften )

Svenn Kristiansen (Frp) protesterer skarpt på at Venstre har fått lederen i havnestyret i Oslo. Hva går det av Fremskrittspartiet? Frp har da alltid vært det partiet som har vært mest opptatt av og kristisk til drift av offentlig virksomhet. Har man noe å frykte når det nå kommer noen inn å kikker i havnekortene?  Eller er det slik at det bare er å gi Frp et offentlig styreverv for at de skal bli tilhengere av sløsing med skattebetalernes penger. Mars 2000
      
EN LIKSOMRAPPORT 
OM HAVNENE I OSLOFJORDEN:

 
 

LES HVA ALTERNATIVT 
FAGMILJØ MENER

ET ANNET VEKTIG DOKUMENT 
VEDR. HAVNESAKEN FINNER DU HER
     
HER ER EN KRISTISK VURDERING 
AV ØSTMO-RAPPORTEN

ARGUMENTER FRA ARTIKKEL 
I BLADET ST.HALVARD:

CONTAINERHAVN I OSLO BY – MILJØVANDALISME

UTNYTTELSEN AV 
OSLOS SJØSIDE

-  FAKTASAMLING

FRA ALLGRØNNS 10 ÅRS 
ARBEIDE FOR FJORDBYEN:    

MAI 1999 - Disse sidene blir oppdatert etterhvert som energien melder seg.... Allgrønns utgangspunkt er at debatten om lokalisering av havner i Oslofjorden føres på et nivå som det er vanskelig for politikere, befolkning og mediene å får et saklig helhetsbilde av. Vi venter spent på Østmoutvalgets innstilling. Denne vil trenge en skygge-rapport.

DESEMBER 1998

BYEN VÅKNER IGJEN. Det er interessant å merke seg at hovedtemaet i den offentlige debatt nå er verdien av hovedstadens sjøside. ( Aften Aften 7/12/98 ) Byens havnesjef klarer ikke å ta inn over seg den situasjon han når er i. Uten å spille med de arbeidsbetingelser som etterhvert bygger seg opp skaper han en aggresjon fra alle instanser mot sin væremåte og han blir spilt av banen!

ALLGRØNNS RÅD ER: 
En myk og ærbødig, sjenerøs holdning fra havne- direktøren  til motkreftene, og Oslofjord-regionen får et interkommunalt havnevesen til det beste for markedet, brukerne og fremtiden....           

OKTOBER 1998 - HVA SKJER?
Oslo havnevesen legger frem ambisiøse planer for utvikling av containerhavn på Kongshavn og Bekkelaget. Hvor er den samlende havneplanen for Oslofjord-regionen. Premissene for at Oslo Havnevesen skal utvikle en havn alene og på "egne" områder er feil! Det er ikke nødvendig å belaste byen med tung industrihavn-virksomhet. Når havnesjefen sier at det ikke er noen i Oslo-fjorden som vil ha havnen har han ikke sjekke med f.eks. Drammen havn som har plenty plass.....

Klikk deg videre nedover - mye begynner å bli gammelt stoff - men er dessverre høyaktuelt enda.

21. APRIL 1998 - ETTER HAVNEMØTE ARRANGERT AV OSLO HAVNEVESEN.
Allgrønn var tilstede på møtet om Oslo Havn på Sjøfartsmuseet. Det virker som om museal tenkning om havneutviklingen hører fortiden til. Ord og begreper som var umulige å nå fram med for få år siden er blitt stuevarme og panelet med skipsreder Fred Olsen, med Samferdselsminster Odd Einar Dørum og Bellonas Fredrik Hauge grep virkeligheten på en måte som varmer ettervert frosne aksjonistsinn. Vi nevner ikke representanten fra Stalintida i Sovjet, SV-politikeren fra Norsk Transportarbeider- forbund, Per Østvold........

Staten har som ventet tatt sitt ansvar og utreder nå på egen hånd, der både miljø- samferdsels- og fiskeridepartement er premissgivere. Dette skjer uavhengig av tidligere rapporter i form av bestillingsverk fra Oslo Havnevesen. En honnør til Oslo Havnevesen som har kommet opp av skyttergraven og arrangerer et slikt møte. Det må da bli vanskelig å vedta å bygge Filipstad Light etter dette? Allgrønn ønsker Bellona velkommen i havnedebatten og nye perspektiver på mental forurensning. Omgivelsene - arkitektur og stedsutvikling.  Vi skal ikke dvele med fortiden lenger. Vi går ut fra at harde utfall i vårt materiale om havnen som du finner på nettsidene fra nå av skal leses som historie.......

JANUAR 1998 - OSLOFOLK VÅKNER!
     
FEBRUAR 1998 
- STATEN TAR ANSVAR FOR UTVIKLINGEN?

Oslo-politikernes beslutningen om Filipstad Light er en fadese. Les mer:

Les artikkel fra Dagbladet

OSLO HAVNEVESEN - I UTAKT MED SEG SELV OG HOVEDSTADEN 
Allgrønn har arbeidet siden 1991 med å fremme alternativ tenkning for ressursene i Oslos sjøside. Vårt utgangspunkt har vært å vurdere den samlede arealbruken til Oslo Havnevesen satt opp mot de potensialer hovedstadens sjøside representerer for byen og byens befolkning. Denne siden linker til relevant stoff om grunnlaget for debatten om Oslos sjøside, følg med: 

OSLO HAVN I STØPESKJEEN 
Her er en hjemmelekse for byens politikere! Hvordan skal man forstå tallmaterialet som "begrunner" hasteutbygging av havnen? Vi stoler på at politikerne nå ikke kaster bort ressurser på å "liksom-utbygge" Filipstad, og vi stoler på at Odd Einar Dørum, vår nye samferdselsminister, som har et fordomsfritt syn på havneutviklingen vil ta tak i problematikken. Les mer

ALLGRØNN STØTTER KONGSHAVN-MOTSTANDEN! 
Vi regner det som sannsynlig at også Kongshavn kan spares for tung havneutbygging dersom man med en a/s Østlandshavn fordeler containerbehandlingen på en fornuftig måte i Oslofjordsområdet! Men byens politikere gjorde ikke hjemmeleksa. Dersom Byens politikere hadde tatt det sprang å interessere seg for det reelle grunnlaget for utbyggingen av Filipstad, ville de stemt annerledes? Byråd Olaf Stene mener at Oslo havnevesen må få sløse med sine midler som de vil! Kjære Olaf Stene. Samme dag sto vår artikkel "Sannheter om Oslo Havn" i Aftenposten.
 


 

 

 

  
KRONOLOGISK OVERSIKT

Hundrevis av artikler og debattinnlegg om Filipstadutbyggingen

FILIPSTAD VANNVIDD
 Om den nye utbyggingen på Filipstad

DEN STILLE HAVNEN
Om havnevesen som en "stat i staten"

HVA ER EN HAVN
Og hvor er havnearbeiderne?

"FILIPSTAD - EN KOSTBAR UTBYGGING FOR BYKASSEN"
Kopi av brev sendt til samtlige medlemmer i Byutviklingskomiteen, Finanskomiteen og Samferdsels- og miljøkomiteen i Oslo Kommune. Skjønner de alvoret?  Les her

VI BA OM GODSANALYSE 
SOM OSLO HAVNEVESEN (OHV)
IKKE HAR GJENNOMFØRT 

DET NYE OSLOKARTET
ALLGRØNN'S BYPLANFORSLAG

23 TESER ( noen enda aktuelle )
BLE SLÅTT OPP PÅ 
RÅDHUSDØREN I OSLO i 1991
  
Hvorfor fikk Miljøvernminister Thorbjørn Berntsen "Ondurdis-prisen? - Og hvorfor ville han ikke ha den?

ODD EINAR DØRUM
VENSTRE OG ODD EINAR DØRUM'S 30 KRAV TIL OSLO HAVNEVESEN

"CONTAINERDØDAREN" - Intervju med Allgrønn's talsmann Erling Okkenhaug

VI BER OM TALL FRA OSLO HAVNEVESEN - Og fyller ut etterhvert som vi får tak i opplysningene.

nibr.jpg (7870 bytes)

Allgrønns gjennomgang av "bestillingsverket" fra Oslo Havnevesen: "OSLO HAVNS ROLLE I SAMFUNNET 
- underlag for strategisk havneplan fram mot år 2020." En prosjektrapport gjort av Steinar Johansen i NIBR. Gled deg spesielt til å se hvordan vi i sjekker kildene i kapittel 5, som bl.a. hevder å dokumentere at det i dag er 3.500 sysselsatte i havna og 4.200 havneavhengige arbeidsplasser utenfor havneområdet. Hva har Oslo Havnevesen betalt for denne rapporten. Vi er takknemlige for tips?  Les mer

Her er svaret fra prosjektleder Steinar Johansen i NIBR på vår evaluering av rapporten, og vår kommentar!


Har også du kommentarer til rapporten, legger vi gjerne disse ut på nettet for deg, på Allgrønns havnesider, under avsnittet "Bukken og havnesekken"