Arkitekt Leon Krier om kanalsatsningen i Arendal:  
In Norwegian and English

 

( Leon Krier er bl.a. Prince Charles' spesiallrådgiver i arkitektur og ha laget byplanen for Poundbury (se bildet) i England. Å bygge etter Poundbury-tankegang i Arendalsområdet ville bety at man tok på alvor de tradisjoner man har i landsdelen. Allgrønn har presentert ideen om Poundbury nærmere på hjemmesidene )
 

"Kanalselskapets prosjekt i Arendal virker veldig overbevisende. De som måtte være motstandere av prosjektet, burde i et kort øyeblikk se for seg at prosjektet nylig hadde blitt gjennomført, at kanalen eksisterte, at de gamle murene var gjenoppbygget, at trærne var fullt utvokst, at de mange butikker, kafeer og hus faktisk hadde utsikt mot promenadene ved vannspeilene. Ville motstanderne kreve at alt dette burde vært fjernet, at kanalens skulle fylles igjen, husene revet og at hele området skulle asfalteres på samme måte som det ser ut i dag? Jeg nekter å tro at status quo er tilfredsstillende for noen, at dagens situasjon innfrir ønskene til noen som helst. Det er faktisk ingen som liker områder som disse, ingen føler sterk tilknytning til slike områder, og om slike bydeler skulle forsvinne ville det ikke innebære noe tap for noen. Asfalt-arealene vekker ikke nostalgiske følelser. Det finnes ingen grunn til å holde fast ved dagens situasjon; tvert imot føler mange mennesker seg daglig fremmedgjort av urban trøstesløshet. Når dette prosjektet oppnår tilslutning fra flertallet, og man finner en realistisk modell for å finansiere det, ville det bli en politisk umulighet å ikke gjennomføre det. Etter min vurdering ville kanalprosjektet fremstå som et eksempel til etterfølgelse for andre byer, og være et stort fremskritt for allmenheten når prosjektet er fullført. Å ikke realisere denne visjonen vil være et tap for nær sagt alle, ettersom de få som foretrekker asfalterte parkeringsplasser fremfor kanaler og promenader, fortsatt vil ha nok av muligheter til å få tilfredsstilt sine selsomme behov andre steder i byen."

bildkan2.jpg (12161 bytes)

Mange Arendalsfolk tok imot ideen med begeistring.

 

English version: To who it may concern, from  Leon Krier: I find the "canal society's" project in Arendal, Norway very convincing. Those citizens who oppose the scheme should for a brief moment imagine that this project had actually been relized in the recent past, that the canals existed, that the retaining walls were all buildt, that the trees all fully grown, that the many shops, cafe's and houses were actually overlooking the pleasant waterfront promenades. Would the opponents demand today that this should be bulldozed, that the canal should again be filled, that houses be torn, and the whole area asphalted the way it now looks?? I cannot believe, that the statusqou can satisfy anyone, that it fullfills the desire of anybody. In fact nobody loves areas such as these, noby feels profound attachment to them, their disapperance will not mean a loss to anyone. Asphalted areas such as these do not awaken feelings of nostalgia. There is no merit, to maintain the status quo; on the contrary a lot of people are alienated every day by the existing urban desolation. Those who are determined to realize the canal project, should be avare of the fact that they do not need to satisfy 100% of the electorate. Democracy is 100% not about 100% approval. 51% constitutes a working majority, it not only constitutes a democratic legitimacy, but extrapolation becomes a cultural necessity. Once this project has gained a majority approval, and a realistic mode of financing, it would constitute a political error not to pursue its realization. In my judgement it will be a model for other towns to follow and most opponents will not refuse to use the area, and enjoy its enourmous civic advantages once the project is completed. Not realizing this vision will be a loss of almost everyone, where as those few who prefer asphalted carparks to canals and promenades, will still find elsewhere in town enough provision to satisfy their idiosyncratic desires.

bildkan3.jpg (6437 bytes)

 

Tilbake til artikkelen om kanalene