ALLGRØNN
Historikk
Arbeidsmetoder
Samarbeidspartnere
 Ondurdis-prisen


PROSJEKTER
Ressursbanken
Aksjonisthjelp

  
BRUK ALLGRØNN

Foredrag - Kurs
Utredninger
Byplanlegging
Aksjoner
Høringsuttalelser
Eiendomsutvikling

    
TEMA

Høyhus
  Økologisk byggeri
Arkitektur
Stedet

   
    
INNSPILL

Meninger
Ideer
Nettverk

 
    
In English
    
Til førstesiden
ALLGRØNN
Postadresse:
Parkveien 25
0350 Oslo

post@allgronn.org

Tlf: 92092522
 
 

 

 

 
Nå er det havnefronten som gjelder.

For fjorten år siden forsøkte man å
å selge et varsomt begrep.
I 2018 har man gått bort fra begrepet Slow City i Levanger.

Vi mente den gang:
Å forstå Levanger. 
"Slow" eller "Sløv" City?  


Om Slow city:  http://www.slowcity.com/
  
Siste nytt 28 nov: Etter massive protester har utbyggeren skjønt at han må ha en sosiologisk innfallsvinkel til utbygging. Utnyttelsesgraden er kraftig redusert, sundet vil ikke bli fylt opp og byggene er gjort mer menneskevennlige. Utbyggingen er nå tenkt i to trinn. Det skal visstnok være bra nye forslag som er kommet.

LEVANGER - Slow City eller Dubai-klone?

23.05.2005 Levanger har i flere år flørtet med favørordet "slow-city" uten å vise til noen konkrete konsekvenser dette skulle ha for byen. I Levanger-avisa er byens ordfører "i fyr og flamme" over utbyggingsplaner for et 16- etasjes hotell i denne vakre trehusbyen. Situasjonen har mange likhetspunkter med den i Kragerø og tilsvarende utbygginger som truer de fleste andre norske byer.
Vår kommentar: (faksimile fra levangeravisa)

De gode prinsippene for byutvikling i Levanger
Les vårt innspill i Levangeravisa 30.06

 

 

 

 

 

 

 
Oppdatert om Levanger her:
https://www.allgronn.org/historien/levanger.pdf

Fredning av hele Levanger
!!

Rundt 190 eiendommer fredes midlertidig fordi Riksantikvaren mener reguleringsplanen i området ikke kan brukes til å stanse riving av den særpregede trehusbebyggelsen i byen.

- Den enkle grunnen er at det er en reguleringsplan hvor intensjonen er bevaring. Den må man kanskje kunne si har en teknisk feil når man ikke kan bruke den til å stoppe riving, sier assisterende direktør hos Riksantikvaren, Sjur Hellseth til  Les mer hos NRK
 
Kommentar fra Allgrønns leder
Erling Okkenhaug:

"I høst tok jeg en serie bilder i en av norges flotteste trebyer. Vi leter nemlig etter forbilder på trivelige stedsmiljøer nå som gigantspekulantene ligger i sine velfortjente egenskapte betongsarkofager.

Se bildene
 
Tenke seg, høyhus i Levanger, liksom noe monumentalt i en by som er monumental i seg selv. Måtte utbyggerne av høyhushotellet bite i seg skammen og gå til bunns sammen med sine kolleger i den overopphetede finansmytologi. Levanger passer som LOW CITY bedre enn SLOW CITY eller til nå muligens SLØV CITY..... Stol på de åpenbare kvalitetene. Levanger er ikke alene om å tulle seg bort. Det lokale selvstyre må tas opp til vurdering, mange ugilde allianser lokalt styrer stedsutvikling rett i grøfta  Mer om det på disse nettsidene....


Levanger er Nord-Trøndelags
eneste bevarte treby.

 
Byens politikere har akkurat proklamert at Levanger skal bli en "Slow City". Et favørbegrep hentet fra og brukt i andre land som en bærende ide for å bevare de myke verdier i by eller stedsutviklingen. Levangers bruk av dette begrepet for fått stor oppmerksomhet i i fagmiljøer og i pressen. Men det er skjær i sjøen....
    
       

Bildene viser området som var  truet...      
Klikk for større gjengivelse


Skal ødelegge byen i stedet
Nå har det seg imidlertid slik at Levangers politikere er i ferd med å foreta seg det stikk motsatte av det viljeserklæringen "Slow City" innebærer. Man er i gang med å ødelegge byens viktige kontakt med sjøen med planer om et stort kjøpesenter i Sjøgata.

Overflod på butikklokaler
Disse planene stenger ikke bare Levanger fra sundet men strider også sterkt mot byens bygningshistoriske identitet. Det er også tvilsomt om byen behøver flere kvadratmeter butikkareal da det er mye ledig kapasitet på lokaler i bygatene som det er. 

Å stjele et begrep!
Levanger fortjener en byplan som har til mål å forsterke byens egenart og kvaliteter, ikke slik som nå, der byens politikere står med hatten i handa og slipper tomter løs til kvadratmeterspekulanter. Det er ikke bare hodeløst men frekt å tilrane seg verdibegrepet "MYK BY" som Levanger nå gjør. Byens myndigheter vanner også ut begrepet for byer og steder som tar slagordet alvorlig og lar begrepet få faktiske konsekvenser.

Vi skal sladre
Vi Allgrønn skal sørge for å holde initiativtakerne til "Slow City" orientert om dette ugresset i et ellers så vakkert byutviklingsbed.

Send oss dine synspunkter
Du som leser dette kan sende oss ytterligere synspunkter og vi skal publisere dine meninger på denne nettsiden  

Her er forresten manifestet til "Slow City"   ( Understrekninger er gjort av oss )

"As the world gets more and more complicated, SLOWness becomes more important. SLOWness will minimise our confusions, and help us realise and enjoy all the benefits the new technologies brings us, not as to today where life seems to increase in speed the more technology we develop and life is passing by in high speed without the ability to grab it. SLOWness will help us reflect on life and the mechanism creating life, as this isn't possible in the stressful world we live in. We want a world that develops through involution not evolution.

With involution we mean growing through awareness, "time for thought", honesty and quality. There is nothing wrong with fastness, and its characteristics, as long as it is in balance with SLOWness."

Levangers politikere bør ta turen
til de ekte "Slow Cities"

I barnas verden er det lett å forstå bykvaliteter. Allgrønn ber Levanger byplanleggere og arkitekter studere følgende byer grundig. Kanskje bedre enn å prøve å bygge "Groruddalen" i Levanger....