Allgrønn inviterte til å delta i
"OPERASJON LUX"
- Et bidrag i klimadebatten..-

 

( Lux, som måleenheten for belysningstyrke )

Vi fikk positivt svar fra kulturminister Åse Kleveland

En betydelig innsparing av energi og en hurtigvirkende medisin mot lysfanfarer og skiltovergrepene i norske lokalsamfunn og langs våre veier.

Allgrønn har merket seg at man nå ønsker å gå hardere til verks mot skiltingen her til lands. Over hele landet konkurrerer bl.a. bensinstasjonenes neonlys med steders særpreg. Oljeselskapenes overdrevne markeringsbehov skjemmer vakre bygningsmiljøer og landskap, og påvirker våre visuelle miljøer. Særlig på kveld - og nattetid stjeler disse skiltene all oppmerksomhet.

Problemet har vært påpekt i mange sammenhenger. Fagfolk og enkeltpersoner har uttalt bekymring for den forflatning, vanliggjøring og forutsigbarhet bilismens "katedraler" har betydd for vårt lands lokalmiljøer. Man kunne selvfølgelig ønske at våre myndigheter interesserer seg for denne visuelle forurensning med det resultat at man lager strenge regler for hva man vil akseptere av fremmede og skjemmende elementer i våre bygder, byer og tettsteder. Vi kan imidlertid ikke forvente at øket bevissthet på dette området vil føre til nevneverdig forandring i overskuelig fremtid. Den statlige innblanding baserer seg på at man "anbefaler" kommunene tiltak.
 
Allgrønn foreslår derfor en løsning som vil minimalisere problemet frem til den dag man innser at skiltovergrepene langs landeveiene og på våre tettsteder skjemmer, og vedtar gode retningslinjer. Allgrønn apellerer derfor til bl.a. oljeselskapene om frivillig å "dempe seg."

TILTAK: DET MONTERES AUTOMATISKE TRINNLØSE DIM-BRYTERE PÅ ALLE LYSSKILT.
DISSE REGULERER LYSSTYRKEN I FORHOLD TIL DØGNETS ULIKE LYSFORHOLD.

Noen momenter:

- Vi sparer miljøet.

- På denne måte oppnår vi mindre kontrast til omliggende miljøer.
  Stasjonenes skilter og formater er likevel så prangende at de vil være godt synlige for trafikkanter.

- Trafikksikkerheten blir bedret i det man unngår blending.

- En mørk natt trenger anslagsvis 1/20 av lysintensiteten som skumringen fordrer.

- Store gevinster i strømforbruk. ( Kan lett beregnes. )

- Oljeselskapene orienterer seg mot miljøsektoren og vårt forslag er en ypperlig anledning til å profilere miljøbevissthet.

- Man burde kunne invitere samtlige bensinstasjoner til å gjennomføre en slik reduksjon for at ikke konkurranseforhold skal bli et motargument.

- Når vi ser veimyndighetenes strenge regler for skilting langs våre veier er det vanskelig å forstå at man har godkjent bensinstasjonenes intense og overveldende markeringer.

- Allgrønn foreslår på lengre sikt enklere skilting som forvarsling i stedet for de store enkeltmarkeringer.

 Allgrønn utfordrer norske oljeselskaper til å engasjere seg i dette spørsmålet ved å:

- Beskrive en strategi for å "dempe" lysintensiteten fra selskapets bensinstasjoner.

- Vurdere kostnadsbesparelsen på energibruk.

- Koble seg opp til krefter og ressurspersoner som kan hjelpe til å la bensinstasjonene føye seg til eller understreke lokalt særpreg og byggeskikk.

Allgrønns innspill "Operasjon Lux" ble i 1993 oversendt Olje og Energidepartementet, Oljeselskapene, Miljøverndepartementet, Fylkene, Kulturdepartementet, LOOC og pressen. Vi har merket oss nye bensinstasjoner fra Hydro/Texaco....
 
Vi tar nå ballen opp igjen som en konsekvens av utfordringene beskrevet bl.a.  her  www.klimatiltak.no