Allgrønn gav arkitekt Kari Nissen Brodtkorb "Ondurdis"-prisen - for huset hun ikke tegnet.

nissen.jpg (9899 bytes)

Oslos befolkning har det siste halvåret kunnet oppleve en utbyggingssak med store konsekvenser for bymiljøet og tilgangen til Oslofjorden. Planleggingen av UNI Storebrands hovedkvarter på trekanttomten ved Filipstad har foregått i et råkjør som savner sidestykke, godt skjult av den opphetede debatten om utvidelse av containerhavnen på Filipstad.

Den anerkjente arkitekten Kari Nissen Brodtkorb fikk oppdraget med å utforme boligdelen av dette prosjektet. Idegruppen Allgrønn har fulgt utbyggingsprosjektet til Uni Storebrand nøye. Vi har sett at selskapet bl.a. i sin avis om utbyggingen "Bryggeavisen" har brukt Kari Nissen Brodtkorb på en måte som kunne oppfattes som et kvalitetsalibi for hele utbyggingen. Når vi ser med hvilken middelmådighet Uni Storebrand bebygger et så viktig og sentralt område i byen, med så mange negative konsekvenser, forstår vi at det etter hvert må ha blitt problematisk for arkitekt Nissen Brodtkorb å være knyttet til utbyggingen. Nå viser hun stor integritet og bryter med prosjektet. Dette grunnet uakseptable tids- og kontraktsmessige rammer til å gjennomarbeide boligdelen ved at man har utsatt oppstart av prosjekteringen samtidig som man har fremskyndet byggestart. På denne måten har utbygger neglisjert betydningen av grundig og forsvarlig arkitektarbeide. Saken har kommet jotundatteren Skade for øre. Æsene hyldet Skade som "Ondurdis", skigudinnen, gudinnen for frasparket. Hun elsket å gå på ski og jaktet i de norske fjellene. "Ondurdis" har et våkent øye med hva som skjer Allgrønn, jotnenes jord. Vi har tatt henne ned fra fjellene for å hjelpe oss til å vokte menneskenes levevilkår i byer og på steder. Holdningen til arkitekt Kari Nissen Brodtkorb er forbilledlig. Hun viser at det går an å si nei til prosjekter som går mot byens liv.

Arkitekt Kari Nissen Brodtkorb fortjener til fulle den støtte hun fikk av Allgrønn's gudinne for frasparket, jotundatteren Skade, "Ondurdis".
Kari Nissen Brodtkorb ble 25/6/96 overrakt bronsjerelieffet av "Ondurdis", som er laget av billedhuggeren Arne Vinje Gunnerud. 

( Bildet viser Kari Nissen Brodtkorb og kolleger )

TILBAKE TIL ONDURDIS-PRISEN!