Postadresse:
Oscars gate 6a
0352 Oslo

 

INNHOLD I KAMPANJEN

Situasjon og utfordring 

Kurs og undervisning

Arrangere åpne plansmier
(charetter)
 

Faglig og strategisk støtte til lokale initiativ, høringsuttalelser, etc.     

Spre kunnskap
og erfaringer
via internett 

Vise gode norske
og internasjonale forbilder
  

Dokumentarfilmen
Allgrønn
- aktører og medspillere

Allgrønn omgivelser.no
- referanser


Budsjett, fremdrift, måloppnåelse og evaluering

 
Last ned hele beskrivelsen
som en PDF-fil

 


 

 

En landsomfattende kampanje for å styrke folks medvirkning
til en mer menneskelig by- og stedsutvikling

 


UTFORDRINGER
   
Å BEKJEMPE
STEDSTAP
  
Å ØKE FOLKS
LIVSKVALITET
     
Å SIKRE GOD
ØKOLOGI
     
Å FORBEDRE
ØKONOMIEN
    
Å GJENNOMFØRE
DEMOKRATI

 

KVALITETER
VI SØKER

   
HARMONI
 
HELHET
 
EMPATI

TRYGGHET

IDENTITETPROSESS OG
VIRKEMIDLER
 
 
MEDBESTEMMELSE
     
LOKALDEMOKRATI
      
TVERRFAGLIGHET
 
INNSIKT
       
ÅPENHET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

    
Målgrupper er velforeninger, utdanningsinstitusjoner m.fl.
 
STIKKORD FOR INNHOLDET:

HVA ER SAKEN?  (Episode 1). Ideen, saken, tydelig, sjokk, sinne, overgrep, uventet, politisk, makt, orientering, telefoner, naboer, andre, min greie, hvorfor meg, kverulanten, start, sosial risiko, plutselig i offentligheten, fra egoist til idealist eller uegennyttig,    

HVOR ER ALLIANSEN?   (Episode 2). I det større formatet, ideen eier seg selv, Alliansene, integritet, autoritet, styrke samhold, effektivt, arbeidsfordeling, forme et tiltak, mitt lille Bellona, navn, identitet, grundig forklart, talsmann, væremåte, media 

HVA ER MOTSTANDEN?   (Episode 3). Motstanden, bakrommet, økonomi, egeninteresser, erfaring, smutthullene, byråkrati, lovverket, saksgang, partene, motparten, analyse, trollet, hvem er, sjelen, oversikt, sjekke sakslistene, sikre agenda,

HVILKE RESSURSER?   (Episode 4). Ressursbruk, hvor mye krefter, tidsbruk, hvordan skaffe økonomi, integritet, prioritering, familien, utholdenhet,

NY  INNSIKT   (Episode 5). Energi, ekspertise, faglig motekspertise, nye løsninger, alternativer, innsikt, bakdører, evne til kompromiss, overraskelse, vendepunkt, motstanders banehalvdel,  

LØSNINGEN  (Episode 6). Sluttspurt. oppsummering, konklusjon, lære, prosjekt, produkt