INNHOLD I KAMPANJEN

Situasjon og utfordring 

Kurs og undervisning

Arrangere åpne plansmier
(charetter)
 

Faglig og strategisk støtte til lokale initiativ, høringsuttalelser, etc.     

Spre kunnskap
og erfaringer
via internett 

Vise gode norske
og internasjonale forbilder
  

Dokumentarfilmen ”omgivelser.no”

Allgrønn omgivelser.no
- aktører og medspillere

Allgrønn omgivelser.no
- referanser


Budsjett, fremdrift, måloppnåelse og evaluering

 
Last ned hele beskrivelsen
som en PDF-fil

 


 

 

En landsomfattende kampanje for å styrke folks medvirkning
til en mer menneskelig by- og stedsutvikling

 


UTFORDRINGER
   
Å BEKJEMPE
STEDSTAP
  
Å ØKE FOLKS
LIVSKVALITET
     
Å SIKRE GOD
ØKOLOGI
     
Å FORBEDRE
ØKONOMIEN
    
Å GJENNOMFØRE
DEMOKRATI

 

KVALITETER
VI SØKER

   
HARMONI
 
HELHET
 
EMPATI

TRYGGHET

IDENTITETPROSESS OG
VIRKEMIDLER
 
 
MEDBESTEMMELSE
     
LOKALDEMOKRATI
      
TVERRFAGLIGHET
 
INNSIKT
       
ÅPENHET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 
Spre kunnskap via internett – 2

Vi skal: 

Invitere til foredrag og kurs

Aktivt selge våre aktiviteter til målgruppene.
Legge ut forberedende materiale.

Vise de gode eksemplene

Vi ønsker å utvikle en database av nasjonale og internasjonale eksempler på god by- og stedsutvikling – plan, prosess og resultat.

Allgrønn TV

Ny teknologi muliggjør nå på enkelt vis å legge egenproduserte TV-innslag på nettet. Sommeren 2007 ble filmen vår om Risør og Flisvikautbyggingen sett av 2000 seere. Ikke minst ble innslaget kommentert i lokalaviser, riksaviser og NRK TV. Vi har også laget nett-tv fra Reykjavik, Bjørvika i Oslo og fra Arendal.  

Allgrønn Bloggsentral (Internettsider for alle)

Allgrønn tar initiativ til bloggprosjekter der engasjerte deltakere i nettverket lett kan produsere sine egne hjemmesider. Nettsidene til Allgrønn blir en sentral for slik kommunikasjon.

Være en informasjonsbank på nettet

Vi vil i prosjektet videreutvikle en internettbasert informasjonsbank med veiledning for hvordan befolkningen kan skaffe seg innsikt i byutviklingssaker og få bistand fra uavhengige konsulenter.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilby introduksjon og oppfølging

Nettsidene skal være en nyttig referanse for våre brukere både før og etter at vi har gjennomført kurs og møter.

Meningsundersøkelser

Vi vil benytte nye metoder for underskriftskampanjer og meningsundersøkelser.