INNHOLD I KAMPANJEN

Situasjon og utfordring 

Kurs og undervisning

Arrangere åpne plansmier
(charetter)
 

Faglig og strategisk støtte til lokale initiativ, høringsuttalelser, etc.     

Spre kunnskap
og erfaringer
via internett 

Vise gode norske
og internasjonale forbilder
  

Dokumentarfilmen ”omgivelser.no”

Allgrønn omgivelser
- aktører og medspillere

Allgrønn
omgivelser

- referanser


Budsjett, fremdrift, måloppnåelse og evaluering

 
Last ned hele beskrivelsen
som en PDF-fil

 


 

 

En landsomfattende kampanje for å styrke folks medvirkning
til en mer menneskelig by- og stedsutvikling

 


UTFORDRINGER
   
Å BEKJEMPE
STEDSTAP
  
Å ØKE FOLKS
LIVSKVALITET
     
Å SIKRE GOD
ØKOLOGI
     
Å FORBEDRE
ØKONOMIEN
    
Å GJENNOMFØRE
DEMOKRATI

 

KVALITETER
VI SØKER

   
HARMONI
 
HELHET
 
EMPATI

TRYGGHET

IDENTITETPROSESS OG
VIRKEMIDLER
 
 
MEDBESTEMMELSE
     
LOKALDEMOKRATI
      
TVERRFAGLIGHET
 
INNSIKT
       
ÅPENHET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

   
Allgrønn referanser

Stortingsrepresentant og tidligere samferdselsminister og justisminister
Odd Einar Dørum (V):
 

”Dette er et spennende opplegg som jeg tror kan inspirere mange til viktig samfunnsinnsats. Jeg kjenner Erling Okkenhaug som en ærlig, kreativ person og borger som har mye å gi til andre. Han tror på menneskers skaperevne og vilje til å handle slik at det betyr en forskjell. Jeg anbefaler ham og kurs for lokalt engasjerte.”
 
Mvh. Odd Einar Dørum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Forfatter, poet og samfunnsaktivist 
Jan Erik Vold

Vi lever i en tid med såkalt "modernisering" av samfunnet, da en rekke byggeprosjekter settes i gang rundt om i landet. Det er viktig for den enkelte borger å sikre seg mot at det ikke gjennomføres planer med altfor kortsiktige, privatøkonomiske perspektiver. 

Å delta i samfunnsdebatten er en utfordring, ikke minst fordi den vanlige mann og kvinne ikke alltid behersker det "språk" og de "metoder"  forslagstillerne anvender. Offentlige forvaltere, private utbyggere og lokale politikere kan ofte ligge i "forkant av folkemeningen" og før planene når ut, er i virkeligheten mange viktige beslutninger på det nærmeste tatt. 

Det opplærings- og informasjonsprosjektet "Omgivelser" som Erling Okkenhaug har initiert, er et av mange tiltak for å sikre lokalmiljøet i de pågående verne- og utbyggingssaker. Her blir erfaringer satt i system, til nytte for folk flest. Erling Okkenhaug har minst etpar tiårs erfaring i denslags sosial tenking og handling. Jeg har samarbeidet med Okkenhaug i den såkalte Bislett-debatten og har bare gode erfaringer. Det er viktig at hans kloke, sosiale perspektiv får vår støtte. Han har min.  
  
Jan Erik Vold, Majorstua 26.3.2008