"ONDURDIS" - ALLGRØNNs pris for engasjement for stedsutvikling
 

Det faglige nettverket ALLGRØNN har vært involvert i flere prosjekter for stedsutvikling i Norge der menneskelige behov i stedsutviklingen har stått mot politisk vrangvilje, uforstand, arkitektonisk hovmod eller utilbørlig spekulasjon.

Det er derfor naturlig at vi er opptatt av andre grupperinger og enkeltpersoner som på samme måte viser evne og mot for fellesskapet.

( Prisen er et bronsjerelieff av den norrøne gudinnen "Skade", eller Ondurdis som æsene kalte henne, utført av billedhuggeren Arne Vinje Gunnerud. )


ONDURDIS ER TIL NÅ OFFISIELT GITT TIL:


2005  Villvinmarkedet i Risør
Les begrunnelsen      Opptak fra utdelingen

Tidligere:


 
- Tidligere ordfører Arne Hernæs i Sør-Fron Kommune for engasjementet for Dale-Gudbrands gard.

- Prinsen av Wales for hans engasjementet med "Urban Villages Group".

- Oslopatrioten og politikeren Arne Haukvik for innsats mot utbygging av containerhavnen på Filipstad. 

- Miljøvernminister Torbjørn Berntsen for at han reddet Oslos sjøside fra 150 meter utfylling på Filipstad.  

- Vigdis Yran Dale for 10 års vitalisering av Nevlunghavn med drift av Rekefabrikken Galleri.

- Borgermesteren i Århus for gjenåpning av den gamle Å (kanalen) som gikk gjennom byen. 
Begrunnelse og presseoppslag

- Organisasjonen "A VISION OF EUROPE" på kongress i Bologna, Italia for arbeidet med å vise de tradisjonelle alternativene i stedsutvikling og arkitektur.

- Arkitekt Kari Nissen Brodtkorb for å si fra seg et uetisk oppdrag i Uni-utbyggingen på trekanttomta ved Filipstad i Oslo.

- Malerne Håkon Bleken og Håkon Gullvåg for veggmaleriet og for å påvirke til å hindre rivning av bydelen Svartla'mo'n i Trondheim.

- Fredriksbergs Venner, i Bergen for arbeidet med å verne Nordneshalvøya fra skjemmende utbygging.

- Brødrene Hans Richard og Øystein Elgheim i kultur- og matprosjektet Balaklava i Gamlebyen i Fredrikstad.


("Ondurdis" vokter også over aktører i ALLGRØNNs nettverk.)
 

ondu.gif (12676 bytes)

Hvem fortjener Ondurdis?

Mer om Ondurdis (Skade)
Fra Norrøn Mytologi


ONDURDIS 
Hvem fortjener Allgrønns pris for stedsutvikling?

Har du forslag til en verdig mottaker av Ondurdis. Gi oss et forslag med begrunnelse. Alle forslag og begrunnelser som kommer inn blir lagt ut på ALLGRØNN-siden på Internett. ALLGRØNN mener forslaget til prisvinneren må beskrives ut fra følgende kriterier:

"Det uegennyttige" - "Til glede for fellesskapet" - "Originalitet" - "Resultater"

Vi foretar en avstemming på nettet der alle kan delta i å velge ut sin favoritt.

Skriv til oss: post@allgronn.org  - eller send brev
  
ALLGRØNN, c/o Erling Okkenhaug,
Oscars gate 6a 0352 Oslo

 

Forum for stedsutvikling