ALLGRØNN's PIDESTALL OG GAPESTOKK
 

Synes du som oss at arkitekturdebatten har en for stor tendens til å bli en synsing på bygninger som objekter? ALLGRØNN har valgt å konsentrere oppmerksomheten på hvordan det som bygges passer inn sine i sammenhenger. Omgivelser er en virkelighet. Kan det være at sårbare landskaper og bygningsmiljøer ikke tåler arkitekters "barske og ofte uleselige" påfunn? Denne siden kan bli ALLGRØNN's pedagogiske grep til glede for interesserte. Vi gleder oss til å fylle den med eksempler fra hele landet. Send ditt/dine forslag til post@allgronn.org 

LEGG VED EN BEGRUNNELSE OG ARKITEKTENS NAVN

bareka.jpg (11254 bytes)

ALLGRØNN åpner ballet med to eksempler fra Arendal og et fra Oslo og Trondheim: Dette ble bygget nytt på Hisøya i Arendal ca 1995 og tegnet av arkitekt Terje Thorstensen i Tyholmen Arkitektkontor i Arendal. Blir arkitekten hedret i NAL (Norske Arkitekters Landsforening) for måten han løste oppgaven på? Har du tilsvarende "gode" eksempler? Send oss bilder. Husk arkitektens navn. Vi legger ut på nettet på "ALLGRØNNS PIDESTALL"!

 

jensen.jpg (10715 bytes)

Dette bildet er tatt tvers over på andre siden av byfjorden i Arendal. Har arkitekt Kjell Jensen i Arendal samme muligheter til heder i NAL for bygget til høyre i bildet som han tegnet? Har du tilsvarende "gode" eksempler? Send oss bilder med arkitektens navn. Vi legger slike eksempler ut på nettet på "ALLGRØNNS GAPESTOKK"!

 

 

pil8.jpg (8511 bytes)

ALLGRØNNS PIDESTALL Nok et arkitektkontor på Allgrønns PIDESTALL for god stedstilpassing! Pilestredet 8, bygget til venstre på bildet, ble tegnet av arkitektkontoret Hille+Melbye. Byggherre er Dagbladet.

 

 

trond.jpg (6746 bytes)
   
ALLGRØNNS GAPESTOKK Dette vi sett i Trondheim, inntil en av byens symbolbygninger, E.C.Dahls sukkerhus.

 

 

Les hva Prince Charles sier om hensyn i stedsutviklingen

ALLGRØNNS ORGANISKE SIDER