ALLGRØNN SER PÅ STEDSUTVIKLING I FJELLKOMMUNENE:

RAULAND I VINJE KOMMUNE, TELEMARK:
- HVORDAN FORSTÅR LOKALE POLITIKERE SINE STEDSKVALITETER?

   
     
Fra Silkedalen - Vinterstid:  Klikk for større gjengivelse

   

Fra Silkedalen - Sommerstid:  Klikk for større gjengivelse

   
VANDALISERING AV SILKEDALEN

Politikerne i Vinje Kommune i Telemark er i ferd med å vedta kommunedelplan Rukkemo - Torvtjønn som innbefatter landsdelens kanskje mest kjente skiutfartsområde, Silkedalen/Vierli.
I dette området planlegges ukritisk en utbygging og fortetting som vil forringe kvaliteten på turområdet drastisk. Silkedalen er et symbolsted for telemarksbefolkningen og Vinje kommune sender svært dårlige signaler om sin forståelse av lokale stedskvaliteter dersom de åpner for stor utvikling av turistnæring med skiheiser, utleieenheter og hytter inn i og grensende til Silkedalen.

Det er kommet merknader til planen bl.a. i fra Fylkesmann, natureverninteresser og lokalforeninger som er tildels sterkt kritiske til omfanget av planene mht. skiheiser og traseer som i praksis vil dekke hver fjelltopp og li i fra Rukkemo - rauland Høyfjellshotell - Torvtjønn. Turfolket skal så gjetes i korridorer for ikke å bli nedkjørt av alpinister og snowboardkjørere for å komme til bl.a. Silkedalen.

Det er også kommet merknader og motstand til satsningen de dette vil legge enda større press på villreinstammen som benytter fjellområdet i Silkedalen/grensende til Silkedalen, det vernede området Vindeggen-Brattefjell. det er også bemerkelsesverdig å notere seg at Direktoratet For Naturforvaltning har flyttet vernegrenser for å tillate alpintraseer inn i tidligere verneområde. 

Videre i planomtalen sier man: "I bakre del av alpinområdet ved Moltenuten er det lagt ut eit nytt byggjeområde. Arealet er viktig sett i høve til at Vierli har avgrensa høve til utviding av byggjeområde. Området vil difor vere ei viktig finansieringskjelde for for vidare satsing. Området ligg sårbart til, i ope landskap over tregrensa. Ein vel likevel, under tvil, å leggje det ut til byggjeområde."  (Vår utheving og understreking) En utbygging i innfallsporten til Silkedalen vil legge ytterligere press på området da det ligger høyt og åpent, 1000-1100 moh, og vil for all ettertid forandre karakteren av Silkedalen. 


BEVAR RAULANDS SÆRPREG

Det har vært skrevet gode ord om stedsutvikling i Rauland i rapporten fra "Byggjeskikksgruppa" i Vinje Kommune:  "Området har eit potensiale i særmerkt og variert strandsone og i mektige og utfordrande fjellsider i bakkant i vest og meir slake utmarksområdar i bakkant i austleg retning"
- Hvis man truer slike stedskvaliteter sager man over den greina man sitter på,

RAULAND SOM REALISTISK NÆRING

Fjellbygda Rauland har ikke enda opplevet den store boomen i hytteutbygging som vi har sett f.eks. på Hafjell eller Kvitfjell i Gudbrandsdalen. Dette gir anledning til å utvikle et reiselivsprodukt som i større grad favoriserer kvalitetsturisme og særpreg. Store utbygginger over kort tid gir lite rom for reflektert produktutvikling. Entrepriser og kontrakter går ut av bygda og som oftest ser vi at investorer uten omtanke for lokale behov årelater stedskvalitetene.

RAULAND SOM LEVENDE BYGDESAMFUNN
Man kan spørre seg: Ivaretar utbygging interessen til Raulandsamfunnet som helhet, eller skal enkelte grunneiere kunne ta seg til rette? Bygda må balansere sitt forholdet mellom fritidsgjester og fastboende.

ALLGRØNN VIL FØLGE MED PÅ UTVIKLINGEN I RAULAND
Nettverket Allgrønn har til hensikt å belyse mange aspekter ved situasjonen i Rauland og vi vil samordne informasjon og argumenter fra ulike grupperinger som er opptatt av natur- og kulturbevaring lokalt, regionalt og nasjonalt. Vårt perspektiv er som i alle saker vi involverer oss i,
stedsutvikling.

 

Erling Okkenhaug
Talsmann i Nettverket Allgrønn 
E-post


Les mer om Rauland her: