ER DET NØDVENDIG Å ÅRELATE RISØR?

( MAI 1998 - Det ser ut til at man har besinnet seg med utbyggingen av fiskebrygga - denne internettsiden beholdes som dokumentasjon )

fiske2.jpg (5966 bytes)
   
Risørs indre havn er landskjent for å være et av våre best bevarte bymiljøer. Med tradisjonell arkitektur som skaper en ramme og trygghet. Nå skal man vise hvor "barske" vi er i 1997. Det gjør man best ved å bygge "nye fiskebrygga" -en firkant i det ellers så sammenhengende bymiljøet i Risør. Kassen midt på bildet er et spark i ansiktet på alle som i mange år har arbeidet for å ta vare på kvalitetene i Risør og våre bymiljøer.

image56.jpg (6085 bytes)

Hva mener arkitektene i Asplan Viak, og kulturvernkonsulent i Aust-Agder fylke Kirsten Hellerdal med å foreslå noe slikt? Med hvilke gode ord beskriver man et slikt bygg som en kvalitet for Risør by? Vi spanderer gjerne nettplass på forklaringen, hvis de har noen.... Hvis ikke kan forslagsstillerne lese
arkitektens tale til det norske folk eller gå rett til gapestokken.

3/12/97 Byens Fornyelse har engasjert designeren Geir Olav Kuvaas i Arendal til å skisse et motforslag. Vi håper politikerne forstår alvoret og krever en inngående analyse av hva som passer i indre Risør havn.

riso.jpg (11457 bytes)

Risør er også truet av andre "festlige" forslag:   Hva vokter vekteren over?

Vi har flere ganger hatt gleden av følge vektervandringene i Risør der John Thomas Axelsen på en fremragende måte tar oss med til livet i de trange gatene, folkene i de små husene, med de underfundige historiene og det man vel kan kalle Risørs sjel. På disse vandringene lærer vi verdien av det lille formatet, av det trange og uforutsigbare Risør.

Stor er derfor vår forundring når vi leser i Aust Agder Blad, 12.september 1996, at nettopp byens vekter tar til orde for å forsere det såkalte Hasdalen-prosjektet. Der stilles samtidig spørsmål ved nødvendigheten av en estetisk plan for byen. Vår kjære vekter Thomas. Den byen du så mesterlig presenterer på dine vandringer fortjener mer enn andre byer en grundig bygnings- og landskapsmessig behandling. Det skal vel ikke være en impuls fra en ivrig utbygger eller spekulant som setter retningslinjene for utviklingen av Risør? Du må ikke stole på utbyggingskåte arkitekter. Risør er ikke bare bebyggelse men også landskapet rundt. Du burde i det minste be om å få se eksempler på heldige utbygginger av terrasseblokker nært opp i småbyen andre steder i landet, hvis de finnes? Risør har vært reddet fra banale storskala utbygginger i sin bykjerne. Utfyllingen av indre havn ble stoppet på 70-tallet etter innsats fra byens egne voktere. I arbeidet i arkitekt- og byplanorganisasjonen Allgrønn har vi sett mange eksempler på og varslet mot skjemmende utbygginger. Man forstår som regel fadesene først etter at byggene er kommet opp.

Ideen om terrasseblokken på Hasdalen stiller i klasse med, og er like lite tilpasset sine omgivelser som det omstridte UNI-bygget på trekanttomten i Oslo. Risørs politikere er imidlertid heldigvis ikke som kollegene i Oslo svinebundet til mystiske kontrakter. Som glade Risørentusiaster stoler vi på at byens politikere forstår sammenhengene og ikke lar seg lure til hastverksløsninger. Risørs omdømme står på spill. Vekteren varsler vanligvis mot brann og annen fare i byen. Nå må noen varsle vekteren! ( Dette innlegget sto i Aust Agder Blad )

( APRIL 98 - BEGGE DISSE FORSLAGENE SER UT TIL Å HA FALT FOR SIN EGEN URIMELIGHET , VI OPPRETTHOLDER SIDEN SOM HISTORISK DOKUMENT )

Har Prince Charles vært i Risør?