Allgrønn gir Håkon Bleken og Håkon Gullvåg "Ondurdis"- prisen
for gavel-maleriet på et rivningstruet hus på Reina i Trondheim


Video fra overrekkelsen: https://youtu.be/oH9bQGkK81A

Fra pressen: www.allgronn.org/svartlamoen.pdf

reina.jpg (15019 bytes)

Entusiaster har gjentatte ganger måttet trå til for å berge verdifulle bymiljøer i Trondheim fra overgrep. Slike bybevarere arbeider ofte marginalt og med lite eller ingen økonomisk støtte.

Med kunst som virkemiddel i samfunnsdebatten. Nå har to anerkjente kunstnere valgt å bruke tid og krefter på å oppdra Trondheim til å forstå viktige kvaliteter i omgivelsene. Kunstnernes generøse innsats for den sårbare bydelen Reina har satt fokus på et viktig samfunnsproblem. Trondheims visjonsløse politikere og byråkrater klarer ikke å ta inn over seg det sett av kvaliteter som ligger i stedet Reina. Veggmaleriet fra kunstnerne er ikke bare et innlegg i debatten om byggeskikk, byhistorie og stedsutvikling, men også en engasjert aksjon for hva det er å bo.

Hva er entusiasme verdt? Bydelen Reina blir bebodd av entusiaster. Trondheim kommune burde i stedet for å true med rivning gå inn i entusiastenes tenkning og væremåte. Engasjerte beboere er et uvurderlig aktivum for byer og steder. Beboerne på Reina praktiserer noe som etter hvert har blitt offentlig politikk i Norge, engasjement for stedet. Det bevilges betydelige midler hvert år på å etablere slik entusiasme. Kulturminister Åse Kleveland har vist oss viktigheten av disse spørsmål gjennom oppbyggingen av Norsk Form. Det er i denne sammenheng iverksatt en rekke tiltak på mange plan for bevissthet om stedets kvaliteter.

Bleken og Gullvåg bryr seg. Kunstnerne er befolkningens sanse-leverandører. Vi opplever dessverre for sjelden at yrkesgruppen involverer seg seg i debatten om våre omgivelser. Holdningen til Håkon Bleken og Håkon Gullvåg er forbilledlig. De viser ansvar som billedkunstnere. Gavel-maleriet på Reina føyer seg for øvrig inn i en rekke av aksjoner disse kunstnerne har gjennomført for bymiljøet i Trondheim.

"Ondurdis passer på". Veggmaleriet i Trondheim har kommet jotundatteren Skade for øre. Æsene hyldet Skade som "Ondurdis", skigudinnen, gudinnen for frasparket. Hun elsket å gå på ski og jaktet i de norske fjellene. "Ondurdis" har et våkent øye med hva som skjer med Allgrønn, jotnenes jord. Idegruppen ALLGRØNN har tatt henne ned fra fjellene for å hjelpe oss til å vokte menneskenes levevilkår i byer og på steder. Håkon Bleken og Håkon Gullvåg fortjener til fulle den støtte de fikk av ALLGRØNN's gudinne for frasparket, jotundatteren Skade, "Ondurdis". 28 juni 1996 fikk kunstaksjonistene et bronsjerelieff av "Ondurdis"

TILBAKE TIL ONDURDIS-PRISEN!

Om en annen byutviklingstabbe i Trondheim