VESTBANEUTBYGGINGEN = OVERGREP
       
Osloborgerne nekter
  
 
    

FOTO: STATSBYGG/O.M.A.

Underskriftskampanje her: http://www.stoppblokk.no/

Ikke bare Oslo og Vestbanen:
Artikkel fra The Independent, London med kritikk av  Foster, Roders, Piano og andre "stjernearkitekter" for kritikkløst å planlegge gigantiske selvhevdende næringsbygg som ødelegger bymiljøet. Det faktum at arkitektene er berømte gjør det lettere for utbyggere å få godkjent prosjektene.
 
Man kan kanskje tilføye at døråpner-arkitektenes "spennende design" ofte er så kostbar at den nødvendiggjør en enda mer hensynsløs utnyttelse på bekostning av omgivelsene for å sikte utbyggernes fortjeneste.   

TRAKK SEG FRA JURYEN
Den kjente arkitekten Hans Kollhoff mener Vestbanens vinnerforslag fra OMA/Space Group minner om et overdimensjonert bibliotekshoppingsenter hvor det enkelte bygg mister sin individuelle karakter.  

Hvorfor har forslaget til utbygging av Vestbane-området vakt slik motstand? Knapt en dag har gått uten at begrunnet kritikk er blitt fremført, av arkitekter, politikere eller oppbragte legfolk. 
Denne saken beviser til fulle at arkitektmiljøet er i konflikt med Oslo og byens befolkning. De av oss som klarer å kjenne etter, ønsker oss menneskelig skala og format, harmoni, tilpassede bymiljøer og opplevelsen av sammenheng. Teoretiske bykonstruksjoner har aldri vært suksess i Oslo.  Retorikk og annens festlig ordbruk skal liksom rettferdiggjøre overgrepet. Oslo-folk vet hva "Urban Living Room" er. Vi har levet i byens tradisjonelle kvartalstrukturer med parker og fortau i generasjoner. Ingen behøver å fortelle oss hvordan vi skal oppleve Oslo. Noen få mennesker som håper å sette seg selv i historien utfordrer med dette en hel bybefolknings urbane erfaringer gjennom år.

Keiserens nye klær på Vestbanen Jan Carlsen  
Les kronikk Dagbladet 28/08/2002

Les om utbyggingen i Aftenposten - merk: se billedserien 

Oppslag i Dagbladet 
Link til artikkel, følg debatten

Til Allgrønns sider om høyhus  Link


 

Tilbake til Allgrønn-sidene