NY ARKITEKTKONKURRANSE PÅ VESTBANEN !

Undertegnede arkitekter og planleggere, som har sitt virke i Oslo,  ønsker å uttrykke bekymring i forbindelse med utviklingen av det nye Vestbaneområdet. 

Vi forstår den sterke motstanden som vinnerprosjektet har møtt i fagmiljøet og i avisenes debattspalter, der premissene for konkurransen og selve resultatet er blitt sterkt kritisert.

Vi oppfatter vinnerprosjektet som et byplanmessig og arkitektonisk feilgrep som vil forringe Vika og Rådhus-området. Det reviderte forslaget retter ikke opp dette inntrykket.

Vi vil be Oslos politiske myndigheter,   Arbeids- og administrasjonsdepartementet og Statsbygg om å legge vinnerprosjektet og øvrige  konkurranseforslag til side.

Oslo har alt å vinne på at det legges nye premisser for utviklingen av Vestbanetomten, og  at det settes av tid til gjennomføring av en ny, åpen arkitektkonkurranse .

For å sikre et faglig forsvarlig prosjekt, må programmet og juryen for en ny konkurranse være godkjent av Norske Arkitekters Landsforbund.

Jan Carlsen                             Didrik Hvoslef-Eide                                 Frederica Miller

Guy Tschudi-Madsen                Kristian Vårvik                                Jan Sigurd Østberg

 

Arkitekter, planleggere, landskapsarkitekter og interiørarkitekter

som støtter innhold og intensjon i oppropet ovenfor, inviteres til å sende sine navn og underskrifter på E-mail til vestbanen@oslobyesvel.no  eller til faks nr 22 38 03 83. Initiativet til oppropet er tatt for å synliggjøre den store motstanden som OMAs prosjekt møter i fagmiljøene.  Det tas sikte på å overlevere oppropet med underskriftslister til Oslos byrådsleder og  arbeids- og administrasjonsministeren innen utgangen av mai.  Vi håper, og tror, at  oppropet samler så mange underskrifter at det vil fungere som et tydelig signal for besluttende myndigheters videre behandling av saken.  Frist for innsending av navn på medunderskrivere er 9 mai. Navnelistene vil ikke bli publisert i pressen.