Vigdis Yran Dale fikk "Ondurdis-prisen".
 
Om prisutdelingen i pressen

vigdis.jpg (5428 bytes)

Allgrønns Ondurdis-pris blir gitt til Vigdis Yran Dale for hennes ti år med drift av kulturinstitusjonen "REKEFABRIKKEN" i Nevlunghavn.

Den norrøne mytologi har gitt oss jotundatteren Skade. Hun elsket å gå på ski og jaktet i de norske fjellene. Æsene hyldet henne som "Ondurdis", skigudinnen. Hun har et våkent øye med hva som skjer Allgrønn, hennes jord. "Ondurdis" er tatt ned fra fjellene for å hjelpe oss til å vokte menneskenes levevilkår i byer og på steder.

Å forvandle forfall. "Ondurdis" mener at et samfunn med stor personlig frihet krever at vi alle engasjerer oss i utviklingen. Vi har i en årrekke kunnet glede oss over pågangsmotet til Vigdis Yran Dale og fått oppleve at hun har forvandlet en ubrukt forfallen Rekefabrikk-bygning i Nevlunghavn til en kulturinstitusjon som i ti år har gledet lokalbefolkningen og hundretusener av tilreisende. Det synes også klart at synliggjøringen av stedets kvaliteter og verdiskapningen etterhvert har fått enkeltpersoner i lokalmiljøet til å kaste sine øyne på stedet, ja med slik kraft at man har klart å erhverve eiendommen til en ny aktivitet. Det er aldri lett å komme utenfra til et lokalsamfunn å peke på det opplagte. De gode ideer kan like gjerne bli et slag i fjeset på lokale krefter som føler at dette er noe de skulle ha tenkt selv. "Stridsgudinnen Vigdis" har klart å stå på til tross for at en liten gruppe mennesker i Nevlunghavn har motarbeidet hennes begeistring for stedet og mulighetene.

Ressurspersoner som Vigdis Yran Dale betyr mer for stedsutviklingen enn politiske vedtak. I dag snakkes mye om stedsutvikling og kvaliteter i nærmiljøet. Historie og kulturbakgrunn blir stadig oftere brukt som inspirasjon for tiltak som gjennomføres. Mennesker som Vigdis Yran Dale betyr mer for stedsutviklingen enn stortingsmeldinger og lokalpolitiske handlingsplaner. Hun har iverksatt ideen og gjennomført den i tro på de kvaliteter den innebærer uten å engang sette betingelser til offentlig støtte. Så har hun også fått Larvik kommunes kulturpris for sitt arbeide. VIGDIS Yran Dale fortjener til fulle den støtte hun nå får av Allgrønn's gudinne for frasparket, jotundatteren Skade: "ONDURDIS". Vigdis Yran Dale ble 26/6-94 overrakt bronsjerelieffet av "Ondurdis", som er laget av billedhuggeren Arne Vinje Gunnerud.

 

TILBAKE TIL ONDURDIS-PRISEN!