Vøyenbyen - en drøm om det ideelle stedet. 
(En drøm fra tidlig 90-tall).
Kan realiseres mange steder for å hindre bilbasert stedsutvikling.

Vi har sett på mange alternative steder i Oslo-området for å finne den ideelle beliggenhet for Allgrønns landsby. Bærum kommunes tomt på nedsiden av Vøyen hovedgård, vest for Vøyen Mølle langs Isi-elva rett før den møter Lomma har sterke stedgitte kvaliteter . Tomten ligger nær etablert infrastruktur og vi ser først og fremst et stort potensiale i muligheten til å bringe vann-elementet inn i byen, både med en kanal gjennom byplassen og med en bevaring av det opprinnelige elveløp og vegetasjonen langs dette. En voll mot hovedveien til Hønefoss vil ha en dobbeltfunksjon som parkeringshus og skjerming mot støy- og luftforurensing.

voien.jpg (13573 bytes)

Naboskapet til Vøyen Hovedgård og Vøyen Mølle danner et historisk riktig grunnlag for å knytte Vøyenbyen til eksisterende kulturhistoriske miljøer. Vøyenbyen vil også være en kilde til ytterligere vitalisering av disse for Bærum så betydelige kulturressurser. Utgangspunktet for Vøyenbyen er ønsket om å vise alternativet til dagens feilslåtte bosteds- og byutvikling i praksis.

Bærum Kommune har også med Vøyenbyen en enestående anledning til å bygge et nytt og helstøpt bysentrum, om enn i lite format. Etablerte samfunn i nærheten, som f.eks. Vøyenenga vil kunne benytte bykjernen som sin egen. Bærums Verk er en suksess, Vøyenbyen er en gjentakelse i større format. Det krever mot å påstå at man kan simulere en utvikling av en by gjennom hundrevis av år. Vi har studert rammer og utbyggingsmønster og har benyttet den lovmessighet som ligger i slike strukturer.