Forum for
humanøkologi

 

 
Et nettverk som har interesse for sammenhengen mellom mennesker
og deres naturlige,
sosiale og skapte omgivelser.
 
 

Postadresse:
Oscars gate 6a
0352 Oslo

Besøksadresse:
Parkveien 25
0250 Oslo
 
Tlf: 92092522

 
post@allgronn.org


 

 

  
I 1991 ble initiativ tatt til det faglige, uformelle nettverket ALLGRØNN.  Gruppen fungerer som et frittstående forum for stedsutvikling og arkitektur. 
Et viktig prosjekt i nettverket Allgrønn i 2020 er å inspirere til variasjon som alternativ til dagens repeterende "copy-paste" arkitektur.

Innfill i bestående stedsmiljøer og nye større kvartaler i stedsutvikling bør i størst mulig grad hente inspirasjon i variert arkitektur i menneskelig skala og format og tilby funksjonsblandning. Vi tror slike holdninger også vil bety større verdi for eiendomsutviklere som tenker langsiktig.    
  
Vi vil promotere dette arbeidet med den tradisjonelle landsbyen som forbilde
med mottoet og nettstedet:
         
"HUNDREMETERBYEN"

 
 ”Hundremeterbyen” – det etterspurte alternativet i stedsutviklingsdebatten
arkitektur være nyskapende og kontrasterende? Er man nødt til å finne opp kruttet hver eneste gang man skal bygge noe nytt? I mange sammenhenger kreves det at man opprettholder variasjon, skala og format. Særlig i enestående og egenartede bygningsmiljøer må man bestemme seg for hva som skal være en visuell fellesnevner. Innenfor bestemte rammer kan man gi frihet til å presse noen grenser dersom man opprettholder den harmoni stedet har fra før.
http://www.allgronn.org/historien/variasjon.pdf
  
30 år som aktivister for human stedsutvikling
Den ufølsomme utvikling av våre omgivelser skyldes ikke bare ønsket om kortsiktig gevinst for noen få. Den viser en fundamental feil holdning til menneskers behov. Vi har laget en database der Allgrønns engasjementer i hele Norge er grundig dokumentert.

Du finner over hundre reportasjer og oppslag på denne adressen:
http://allgronn.org/historien/stedskraft.htm
Disse erfaringer danner grunnlaget for vårt arbeide fra nå av.
     

”Hundremeterbyen” – en vesentlig løsning i et klimaperspektiv

Norge har for mange byggefelt og drabantbyer uten noen kjerne som inviterer til fellesskap. Vi foreslår å utvikle en modell for mindre, tette landsbyer. De legges der det er behov for et torg med sosiale tilbud og aktiviteter, og i gangavstand fra boligene for å unngå unødig bilbruk.

  
Samarbeid om økologiske prinsipper

Allgrønn samarbeider med GAIA arkitekter om å utvikle kommunikasjon om økologisk tilnærming til arkitektur og stedsutvikling.
 
Prinsippet “Hundremeterbyen” som forbilde
Stildebatten har vært en avsporing for vellykket stedsutvikling. Vi ønsker å promotere mønstersteder og teoretiske byplaner med bebyggelse tegnet av et mangfold av arkitekter. Vi vil vise at det ikke er noen nødvendig motsetning mellom moderne arkitektur og de kvaliteter vi finner i de beste historiske byer.


Et forbilde når det gjelder variasjon - Sjøparken ved Stavern

 

Poundbury i Dorset i Storbritannia og Brandevoort i Holland er bygde eksempler på steder som i vår tid benytter tradisjonelle byformingprinsipper. Vi er spente på å se disse bystrukturene i Norge og gjerne med  et uttrykk fra vår tids visuelle verden.

 
Følg arbeidet fremover på vår nettside:
 www.hundremeterbyen.no